Contactgegevens

Provincialeweg 1
3981 AL Bunnik
tel. 030 659 00 66
email: bunnik@adla.nl

Klooster Leuterstraat 12
3961 AZ Wijk bij Duurstede
tel. 0343 410 747
email: wbd@adla.nl

Algemeen email: info@adla.nl

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Indien u gebruik maakt van deze en andere internetsites van Adviescentrum Lammers en/of haar geliëerde ondernemingen, dan stemt u in met de navolgende bepalingen:

Adviescentrum Lammers streeft ernaar dat alle op de websites gepresenteerde informatie correct is. Ondanks dat bij het samenstellen van de sites een zo groot mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd. Adviescentrum Lammers aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Adviescentrum Lammers zal haar uiterste best doen ervoor te zorgen dat haar sites foutloos en ononderbroken functioneren. Een garantie dat dit altijd het geval is, is echter niet te geven.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het bezoeken en gebruiken van Adviescentrum Lammers wordt door ons afgewezen. Dat geldt zowel voor directe schade als voor indirecte schade.

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Adviescentrum Lammers kan niet garanderen dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via haar sites toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Enkele sites van Adviescentrum Lammers maken gebruik van rekenmodules. Hoewel met uiterste zorg samengesteld, garandeert Adviescentrum Lammers niet dat de uitgevoerde berekeningen juist zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade die het gevolg is van het afgaan op de door deze rekenmodules gegenereerde informatie.

De op deze en op andere internetsites van Adviescentrum Lammers (en de met haar geliëerde ondernemingen) verstrekte informatie en gedane aanbevelingen over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein mogen niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Samen met de bank- en/of assurantieadviseur dan wel de juridisch- en/of belastingadviseur dient te worden beoordeeld of deze informatie en/of aanbevelingen op uw persoonlijke situatie toepasbaar zijn.

Adviescentrum Lammers maakt op haar sites gebruik van zogenaamde hyperlinks. Wij kunnen niet garanderen dat deze hyperlinks nog juist zijn. Adviescentrum Lammers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen.

Het is mogelijk om vanaf de sites van Adviescentrum Lammers elektronische berichten te sturen. Adviescentrum Lammers betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Adviescentrum Lammers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Copyright
Alle op deze site afgebeelde gegevens, teksten, grafisch materiaal, etc. zijn eigendom van en/of in licentie bij Adviescentrum Lammers of derden. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in aangepaste vorm) te kopieren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Adviescentrum Lammers.

Alle rechten voorbehouden.