Contactgegevens

Provincialeweg 1
3981 AL Bunnik
tel. 030 659 00 66
email: bunnik@adla.nl

Klooster Leuterstraat 12
3961 AZ Wijk bij Duurstede
tel. 0343 410 747
email: wbd@adla.nl

Algemeen email: info@adla.nl

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

  • Uitkering uitsluitend bij overlijden (risicoverzekeringen)
  • Uitkering bij overlijden of bij in leven zijn (levensverzekeringen)
  • Lijfrente verzekeringen

Risicoverzekering
Er volgt een uitkering bij overlijden voor een in de polis genoemde datum. Deze verzekering wordt vaak afgesloten ter afdekking van een hypothecaire geldlening of als overlijden een zware belasting is in het financi├źle budget kan betekenen. Bijvoorbeeld een ouder overlijdt en er zijn studerende kinderen. Ook wordt deze vorm gebruikt voor de verzekering van een aanvullende uitkering naast de uitkering uit hoofde van de Algemene Nabestaanden Wet.

Levensverzekering
Bij deze verzekeringsvorm wordt er bij in leven zijn op de afgesproken einddatum van de verzekering een bedrag ineens uitgekeerd. In veel gevallen is de uitkering fiscaal onbelast. Deze constructie kan er voor zorg dragen dat er bijvoorbeeld een bedrag uitgekeerd wordt dat aangewend kan worden om de hypotheek af te lossen.

Lijfrenteverzekering
Bij deze vorm wordt er op de einddatum geen bedrag ineens uitbetaald maar een bedrag in termijnen zolang de verzekerde in leven is. De premie (of koopsomstorting) voor deze verzekeringsvorm is nagenoeg altijd fiscaal aftrekbaar geweest. De uitkering wordt daarom door de fiscus als belastbaar inkomen gezien.