Contactgegevens

Provincialeweg 1
3981 AL Bunnik
tel. 030 659 00 66

Klooster Leuterstraat 12
3961 AZ Wijk bij Duurstede
tel. 0343 410 747

email: info@adla.nl

Rechtsbijstand verzekering

Iedereen heeft wel eens een conflict. Vaak gaat het om een kleinigheid, maar soms staat er veel meer op het spel. Denkt u bijvoorbeeld aan problemen met de gemeente over een bouwvergunning, met uw werkgever die een ontslagvergunning voor u heeft aangevraagd of bij een verkeersongeval als u de schade op de tegenpartij wilt verhalen. In dit soort gevallen is het vaak erg lastig om uw gelijk te halen zonder juridische hulp. Als u deze hulp zelf in moet roepen, gaat dat meestal gepaard met flinke kosten. Een advocaat kost al gauw € 200,00 tot € 250,00 per uur. Bovendien wordt ook de eigen bijdrage voor wettelijk te verlenen rechtsbijstand steeds hoger.Met de rechtsbijstandverzekering voor particulieren heeft u dé oplossing.

Deze verzekering kan voor een viertal verschillende modules worden afgesloten, waarbij de module ‘Verkeer’ altijd als basis geldt.

  • Verkeer – Met deze basismodule bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Waar u zich ook bevindt, in Nederland of in het buitenland. En welk vervoermiddel u ook gebruikt: van zeilboot tot vliegtuig. Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met uw toestemming in uw vervoermiddel (mee)rijden. Denkt u bijvoorbeeld aan een carpoolende collega of aan de schoolvriendinnetjes van uw dochter.
  • Consument & Wonen – Bij consumentenkwesties gaat het om veel geschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld schade aan uw bezittingen die door iemand anders zijn veroorzaakt of conflicten over het kopen of huren van een artikel, of over een aan u geleverde dienst. Zelfs over geschillen over aankopen via het internet binnen de Europese Unie vallen onder de dekking. En in aanvulling op uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt u ook hulp geboden wanneer u wordt aangesproken op onrechtmatig handelen tegenover anderen en u zich daartegen wilt verweren. Ook zaken die te maken hebben met bestuurs-, personen-, familie- en erfrecht vallen hieronder.
  • Inkomen – De module inkomen heeft betrekking op geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidsconflicten vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties. U kunt bijvoorbeeld met een gedwongen ontslag geconfronteerd worden. In conflict raken met uw uitvoeringsinstelling over de vaststelling van uw uitkering. Of door een langdurige ziekte met indirecte schade te maken krijgen. De gehele Europese Unie is het verzekeringsgebied.
  • Fiscaal & Vermogen – Als u ook deze module aan uw polis toevoegt, heeft u de meest uitgebreide dekking. Met deze module zijn niet alleen geschillen met de belastinginspecteur over uw inkomsten- en vermogensbelasting gedekt, maar ook conflicten over successierecht en onroerendzaakbelasting. In genoemde voorbeelden wordt dekking geboden in de beroepsfase. Ook geschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland vallen onder deze module.

Uiteraard is het bovenstaande een greep uit de voorwaarden. Bent u inmiddels enthousiast geworden voor deze zeer uitgebreide rechtsbijstandverzekering en wilt u weten wat de verdere voorwaarden zijn en wat de premie is? Wij helpen u graag verder.