Contactgegevens

Provincialeweg 1
3981 AL Bunnik
tel. 030 659 00 66
email: bunnik@adla.nl

Klooster Leuterstraat 12
3961 AZ Wijk bij Duurstede
tel. 0343 410 747
email: wbd@adla.nl

Algemeen email: info@adla.nl

Inboedel verzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw inboedel tegen de belangrijkste schadeoorzaken. Welke schadeoorzaken vergoed worden is afhankelijk van de soort dekking die gekozen wordt.

Welke verzekeringsvorm dekt welke schade?

 • Uitgebreid.
  Dekt de schade door brand, blikseminslag, storm, diefstal, vandalisme, gewelddadige beroving en diverse vormen van waterschade, maar ook kledingschade door een ongeval.
 • Extra Uitgebreid.
  Dekt de schade zoals genoemd bij de Uitgebreide verzekering, maar daar bovenop wordt de schade vergoed die veroorzaakt wordt door: schroeien, zengen en smelten, diefstal van tuinmeubelen en wasgoed uit de tuin en diefstal van inboedel uit de auto. Tevens heeft u hiermee een aanmerkelijk ruimere dekking tegen waterschade.
 • ‘All risks’-dekking.
  Wenst u uw inboedel zeer uitgebreid te verzekeren, dan kunt u uw Extra Uitgebreide verzekering aanvullen met een dekking tegen ‘alle van buiten komende onheilen’. Deze verzekering dekt dan ook, op een paar uitzonderingen na, alle schade aan uw inboedel. Deze verzekering kent een beperkt eigen risico van ÔéČ 125,00 per gebeurtenis.

Voldoet uw woning aan bepaalde normen van inbraakpreventie, dan kunt u in aanmerking komen voor een extra korting op uw premie voor de inboedelverzekering. Vraag ons om de normen en de hoogte van de korting, zodat ook u hiervan kunt profiteren!

De waarde van de inboedel
Als waarde moet u uitgaan van de huidige nieuwwaarde. Dat is de prijs die u nu voor een nieuw soort- en kwaliteitsgelijk voorwerp in de winkel betaalt. Heeft u schade, dan wordt ook op basis van deze waarde uitgekeerd. Op deze regel zijn en paar uitzonderingen, zoals voor spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, of aan het ‘bestemde’ gebruik zijn onttrokken ( het bankstel op zolder). In deze gevallen wordt de schade vergoed op basis van de dagwaarde. Voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden vergoed op basis van de marktwaarde.

Index
Door de opgenomen indexclausule wordt het verzekerd bedrag van uw inboedel elk jaar aangepast aan het prijsindexcijfer van het CBS. Zo is uw inboedel, bij ongewijzigde samenstelling, beschermd tegen prijsontwikkelingen Tussentijdse aankopen ( zoals een nieuwe, duurdere bank) zijn hierin niet verwerkt.

Vaststellen verzekerde som
Dit kan op twee manieren:

 • Inventariseren – U gaat stuk voor stuk na wat de (nieuw)waarde is van uw inboedel. Een inventarislijst kunnen wij u verstrekken. Door de waarde bij aanvang niet juist vast te stellen, of door tussentijdse uitbreidingen niet door te geven, loopt u de kans onderverzekerd te zijn. Dit kan problemen geven bij eventuele schade.
 • Inboedelwaardemeter – Met de inboedelwaardemeter stelt u snel en vrij nauwkeurig de waarde van uw inboedel vast. Aan de hand van een puntenstelsel bepaalt u voor welk bedrag uw inboedel verzekerd moet zijn. Hierbij gelden zes criteria: leeftijd hoofdkostwinner, gezinssamenstelling, type woning, netto maandinkomen en herbouwwaarde van uw woning of, bij een huurwoning, door u in de woning aangebrachte verbeteringen (huurdersbelang).